”Jag vet en massa saker i teorin, men hur gör man rent praktiskt?

Välkommen in i mitt klassrum svarar på frågor lärarstudenter ställt till författaren. Det handlar om allt från lektionsplanering och formativa strategier i klassrummet till upplägg inför föräldramöten och utvecklingssamtal. Katja Hvenmark-Nilsson ger konkreta förslag och praktiska tips för denna lärarvardag. 

Författaren tar oss med genom skolporten och in i klassrummet. Vi får följa olika klasser under två veckor, där varje dag har ett tema. Alla scenarier är hämtade ur verkligheten och relateras till den forskning som lärarstudenter möter på utbildningen. Katja Hvenmark-Nilsson visar här på läraryrkets fantastiska möjligheter genom att beskriva några av dess utmaningar. 

Välkommen in i mitt klassrum ger funktionell och inspirerande vägledning för lärarstudenter på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I förordet intygar Patricia Diaz, känd språklärare, föreläsare och författare, att denna inspiration fungerar lika väl för dem som redan befinner sig i klassrumsvardagen.

Beställ boken här!