”Skriv en bok om hur det är att vara nyutexaminerad lärare”, sa en kollega.
”Vilken bra idé”, tänkte jag.

Den här boken handlar om att vara ny i läraryrket. Att känna sig trygg med sin teoretiska kunskap är en sak, att veta hur man ska hantera oförutsedda situationer i klassrummet är något helt annat.

Katja Hvenmark-Nilsson delar här med sig av sina erfarenheter som ny, ung lärare. Hon har skrivit en personlig berättelse där hon beskriver olika dilemman – som hon kallar balanskonster – och ger tips på hur de kan lösas.

Boken vill inspirera både dig som är nyutexaminerad lärare och dig som har hunnit jobba i några år.

 

Beställ boken här!

DSC04337

”Trots ringa erfarenheter lyckas Hvenmark-Nilsson sätta fingret på sådana problem som ansvariga politiker måste medvetandegöras om. Men också skolledare och lärare i den alltmer komplexa och stressfyllda skolvardagen måste beakta detta om inte skolan ska misslyckas med sitt samhällsuppdrag. Boken borde vara obligatorisk för alla nyutexaminerade lärare.”

Michael Economou, BTJ-häftet 2013:13

 

Translation to English – book excerpt